Całodobowa opieka nad seniorem

Opieka nad seniorem 24 oferuje możliwość opieki nad chorymi oraz starszymi osobami w całej Polsce. Oferta obejmuje przeróżne formy opieki, w tym opieka prywatna na godziny, prywatne i państwowe domy opieki, a także domowe oraz stacjonarne hospicja. Pomoc skierowana jest do osób starszych wymagających wsparcia, niepełnosprawnych, leżących w wyniku choroby i nie tylko, a usługi świadczone są przez doświadczony personel lekarski, pielęgniarski, opiekuńczy czy rehabilitanów. https://opiekanadseniorem24.pl